CRACOW INTERNATIONAL
SUMMER SCHOOL

architektura jako doświadczenie


Miło nam poinformować, że grupa deweloperska GDK Group, Małopolska Izba Architektów RP oraz Fundacja ProArchitectura ufundowali 3 stypendia dla uczestników I edycji Szkoły Letniej Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej pt. Architektura jako doświadczenie w roku akademickim 2017/2018. Dodatkowo informujemy, że został przedłużony termin składania wniosków zgłoszeniowych do 31 maja 2018 roku.

Pod patronatem Dziekana Wydziału Architektury zainicjowano działalność Szkoły Letniej Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

Termin: 16-27.07.2018 r.

Miejsce: Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej
Strona Szkoły Letniej WA PK: www.cracowsummerarchitecture.pk.edu.pl;
adres e-mail: cracowsummerarchitecture@pk.edu.pl
Szczegółowy harmonogram juz wkrótce na stronie www

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN „SZKOŁY LETNIEJ WYDZIAŁU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ”

PLAKAT     Informujemy, że na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej zainicjowano działalność Szkoły Letniej WA PK. Głównym założeniem Szkoły Letniej jest wsparcie formuły dydaktyczno-naukowej Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej bazującego na dorobku poszczególnych jednostek wydziałowych wraz z praktycznymi i teoretycznymi dokonaniami jej pracowników. Profil Szkoły Letniej ma być odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku biur architektonicznych w Polsce oraz ich oczekiwań w stosunku do jakości dydaktyki na WA PK. Celem powstania Szkoły Letniej WA PK jest także pogłębienie i kontynuacja wieloletnich kontaktów pracowników WA PK z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi oraz podtrzymanie współpracy z ich wykładowcami. 

     Zajęcia w ramach Szkół Letnich są rozszerzeniem dydaktyki prowadzonej na krajowych oraz zagranicznych Wydziałach Architektury. Podstawową formułą zajęć jest myślenie o problemach współczesnej architektury i urbanistyki, a także  rozumienie i interpretacja budulca architektury. W warsztatowym systemie edukacji Szkół Letnich przewiduje się wsparcie realizacji programu wykładami i prezentacjami profesorów z ośrodków akademickich polskich i zagranicznych, doświadczonych architektów, przedstawicieli branżowych, technologów itd.

Tematem wszystkich edycji Szkół Letnich WA PK jest hasło Architektura jako doświadczenie.Wydział Architektury
Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel. 0048 12 628 20 20


NIP: 675-000-62-57.
Konta bankowe Alior Bank SA:
PLN 09249000050000460010121826;
EUR PL 40249000050000460034194146;
USD PL 62249000050000453089971704.
SWIFT: ALBPPLPW.
Adres banku: Alior Bank SA, ul. Łopuszańska 378d, 02-232 Warszawa

EN